Svake lesere sliter mest på skjerm

En ny undersøkelse fra Lesesenteret viser at elever som leser dårlig på papir, leser enda dårligere på skjerm.

«Sterke lesere klarer seg mye bedre i overgangen til digitale tekster,» ifølge undersøkelsen fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Les mer her.