Utlysning: Søker forfattere og illustratører til pilotprosjekt

Kulturrådet har satt av midler til et pilotprosjekt på litteraturfeltet. Prosjektet skal se nærmere på muligheten for gode samarbeidsprosjekter mellom profesjonelle kunstnere og barn og unge, og om
barn og unge kan fungerer som beslutningstakere i arbeidet med tildelingene.

Skrevet september 8, 2017 i Nyheter Legg inn kommentar

På litteraturfeltet er det få søknader og prosjekter som utfordrer og utforsker hvordan barn og unges medvirkning og involvering kan brukes i det kunstneriske arbeidet. Samtidig er det tradisjon for at de unge selv bedømmer kvalitet og relevans på litterære verk gjennom Foreningen !les’ prosjekter Bokslukerprisen og Uprisen. Med denne utlysningen ønsker vi å utfordre litteraturfeltet til også å undersøke tilnærminger til medskaping av litteratur med barn og unge og hva en utvidet forståelse av det litterære kan bety i praksis.

Utlysningens/pilotens innretning:

  • Formålet med piloten er å stimulere litteraturfeltet til å samarbeide med barn i alderen 0-18 år om skaping av litteratur.
  • Søknadsprosjektene kan dreie seg om skaping av litteratur i en utvidet forståelse av begrepet, og benytte ulike metoder.
  • Søknadsprosjektene må involvere profesjonelle forfattere og/eller illustratører, og gjennomføres i samarbeid med barn eller ungdom 0-18 år.
  • Piloten vil i første omgang vare i to år, med halvårlige søknadsfrister. Første søknadsfrist blir 5. desember 2017.
  • Søknader må ha med obligatorisk filmpresentasjon av prosjektet på 2-3 minutter, og med krav om CV-er på de profesjonelle medvirkende.

Det stilles i prinsippet ingen begrensinger for hvilken type samarbeidsprosjekter som kan få støtte, men det gis ikke støtte til rene opplæringstiltak fra Norsk kulturfond. Støtte fra denne utlysningen skal ikke gå til skrivekurs, leseopplæring eller formidling av allerede ferdige litterære verk. Målet er å lete frem prosjekter som etterstreber kunstnerisk autonomi for de unge medvirkende, slik at de gis en frihet til selv å skape og uttrykke seg gjennom litterære uttrykk i samarbeid med profesjonelle aktører. Det er altså den kunstneriske prosessen, og ikke nødvendigvis det litterære resultatet, som er vurderingsobjekt i disse prosjektene.

Barn i alderen 10-12 år skal være første vurderingsinstans for innsendte søknader, derfor kravet om en kort filmpresentasjon av prosjektet i tillegg til den skriftlige søknaden. Filmen skal kun brukes som verktøy for å presentere prosjektet for barna. Det ønskes prosjekter for/med barn i ulike aldre.

Formelt vil utlysningstekst og retningslinjer for ordningen vedtas møte i Norsk kulturråd i september, men vi ønsker alt nå gå ut med denne beskrivelsen for å nå bredest mulig ut, og for å gi aktuelle søkere sjansen til å forberede gode søknader.

Søknadsskjemaet vil trolig være klart rundt 1. november.

Dersom man allerede nå har spørsmål, kan Tora Ferner Lange, fagansvarlig for barne- og ungdomskultur i Kulturrådet, kontaktes på e-post tora.ferner.lange@kulturradet.no eller telefon 970 65 124.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *