Stolthet og fordom

Når ungdom får formidlet samtidslitteratur kan fantastiske ting skje. Men for at det skal bli en realitet må vi først bekjempe noen fordommer.

Skrevet juni 8, 2017 i Formidling, Lærer videregående, Meninger og innlegg, Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Diskusjon: Storjuryen diskuterer de nominerte bøkene til Ungdommens kritikerpris. Til slutt ble de enige om at Nina Lykkes Nei og atter nei var den deres favoritt. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

Hva er det som trigger lysten til å lese?
Gang på gang blir vi i Foreningen !les utfordret på hva vi tror treffer barn og ungdom. Og gang på gang får vi tilbakemeldinger fra unge mennesker om hvilken litteratur som har gitt en stor leseopplevelse via prosjekter som Bokslukerprisen, Uprisen, tXt, Tid for ti, Ungdommens kritikerpris (UKP) og Rein tekst.

Vi har arbeidet i 20 år med formidling av litteratur til unge mennesker. Og vi har lært at vi voksne ikke bør starte utvelgelsen av hva slags litteratur som skal formidles med en idé om hva som fenger og funker for unge lesere. Rett og slett fordi ideen ofte er en forkledd fordom. Typiske fordommer kan være at lesesvake må ha enkel litteratur, at ungdommer ønsker å lese om andre unge mennesker, at gutter vil ha krim og faktabøker eller at jenter er opptatt av kropp og følelser. Det er klart at en kan forutse noe om hva som fungerer for unge lesere. Men vi får ikke tilgang til de virkelig store leseropplevelsene ved å bare reprodusere forutinntatte meninger om ungdom og lesing. De store paradigmeskiftene, i for eksempel ungdomslitteraturen, har kommet helt ut av det blå. Det var ikke mulig å forutse den enorme suksessen til bøkene om Harry Potter (selv om det nesten er vanskelig å forstå nå). Mange forlag takket nei til J.K Rowlings første bok, men ditto mange forlag har forsøkt å skape noe som ligner.

Når vi med sikkerhet tror vi vet hva ungdom vil ha så er vi ofte på et blindspor. Unge lesere er likeså forskjellige som voksne lesere og de må presenteres for mangfold og kvalitet for at en skal finne den riktige boka til den riktige leseren.

Gjennom UKP og våre andre aksjoner møter vi hvert år lesere med leseropplevelser som sender oss tilbake til utgangspunktet vårt. For det er klart vi i Foreningen !les noen ganger tenker og tror at nå har vi knekt lesekoden. Men ungdom er ikke en kode som skal knekkes. Ofte må vi tilbake til det enkle, som å tro på kraften og kvaliteten i litteraturen, det er da vi kommer på rett spor igjen.

Nei og atter nei
I mars i år vant Nina Lykke UKP med romanen Nei og atter nei. I juryens begrunnelse sier juryen blant annet:

Boka treffer vår generasjon. Vi vil ikke havne i samme situasjonen som karakterene i boka, romanen forteller oss at alle må finne seg selv og tørre å være seg selv. Det er en samfunnskritisk og generasjonskritisk roman som gjør at vi tenker over livene våre og hva som virkelig er viktig i livet.

Hvem hadde forutsett at Lykkes roman om middelklassens midtlivskriser ville engasjere ungdommen? Nei og atter nei er et eksempel på en roman som har gått rett hjem til mange voksne lesere. På tross av at den handler om godt voksne mennesker som strever med å finne mening i sine liv, har den også truffet unge lesere. Det interessante er at det er fordi boka hadde dette temaet at leserne i UKP-juryen ble trigget av romanen. Sannheten er at unge lesere gjenkjenner kvalitet, og det er viktig for dem å bli berørt av det de leser. I lesningen av Nei og atter nei er det gjenkjennelsen av hvilken påvirkning midtlivskrisen til de voksne har på ens eget unge liv som blir trukket frem som en viktig faktor i leseopplevelsen. Både fordi de voksnes kriser påvirker ens eget liv i form av skilsmisser og utroskap. Og fordi en selv er redd for å gjøre de samme feil som foreldregenerasjonen.

Ved å gi prisen til en godt voksen forfatter som skriver om sin generasjons kriser, knuser ungdommen noen stivnede og forutinntatte holdninger. Som for eksempel ideen om at ungdom kun ønsker å lese unge forfattere som skriver nært opp mot deres eget liv. Ungdom lever i en verden hvor de voksnes problemer er en del av deres liv. Og når dette er temaet i en roman av høy kvalitet da virker litteraturen, om du er ung eller middelaldrene. I et intervju som Lykke ga til Foreningen !les etter at hun vant UKP, påpeker hun selv at Nei og atter nei kan leses som en midtlivskriseroman, samtidig sier hun: «Men livet er fullt av kriser. Mange av de som har stemt fram denne boken står sikkert midt i en av sine egne livskriser, det gjorde i hvert fall jeg da jeg var på samme alder.» Dette minner oss på at virkelig god litteratur har overføringsverdi. En midtlivskrise beskriver like gjerne et ungt menneskes egne krise om å finne sin plass i verden.

Etter utdelingen i mars ble flere fra UKP-juryen intervjuet i Klassekampen om hvordan de opplevde det å lese voksen samtidslitteratur. Brage Hildesønn Lysbakken fra Hamar Katedralskole oppsummerte det treffende: «Det har blitt bygget opp en forestilling om at voksenbøker er uoppnåelig for oss. Det er bare tull. Vi har ingen problemer med å lese og forstå disse bøkene.»

Rein tekst
UKP er et prosjekt som kan sees på som et laboratorium hvor vi ser på hva som skjer når ungdommer får i oppgave å lese kritikernes favoritter. Det er eksklusivt (7 klasser blir plukket ut til å være juryklasser), det fordrer et helt bestemt mandat fra Foreningen !les og et spesielt stort fokus fra læreren og elevene. Rein tekst er prosjektet vårt som trekker lærdom fra arbeidet med UKP, samtidig som det tar høyde for hverdagen i klasserommet.

Rein tekst er en antologi som blir gitt gratis til elever i videregående skole. Antologien har tekstutdrag fra 13-14 forskjellige bøker fra det siste året som har gått. Innholdet er en salig blanding av norsk og oversatt skjønnlitteratur og sakprosa. Hovedtanken er å bli presentert for et vidt spekter av litterære uttrykk av høy kvalitet, som utfordrer vante forestillinger.

Utvalget i Rein tekst blir laget med den grunnleggende tanken om at god litteratur når frem om den formidles og at vi tar sjangrene på alvor. Krim, feelgood, tegneserie og fantasy er like viktige sjangre som dikt, noveller, og samtidsromaner. Kvalitet kommer i mange former.

Når vi gir den gode litteraturen tid og plass kan klasserommet bli et laboratorium hvor fordommer kan sprenges og stolthet kan oppstå.


Hilde Slåtto
Rådgiver med prosjektlederansvar i Foreningen !les
Redaktør av Rein tekst
hilde@foreningenles.no

Rein tekst
Rein tekst er en gratis tekstantologi laget for elever på videregående.
På nettsiden www.foreningenles.no/reintekst finner du også:

  • Fullstendig lærerveiledning
  • Lydfiler av utdragene
  • Bonusspor om sjangere og lesetips

Bestill Rein tekst for høsten 2017 her.

Ungdommens kritikerpris

  • Sju klasser leser de åtte beste bøkene fra 2017, nominert av en jury bestående av tre kritikere.
  • Bøkene sendes til juryklassene i november 2017.
  • I mars 2018 deler klassene ut prisen til vinneren i Oslo.
  • Alle klasser i videregående skole kan søke om å bli juryklasse.
  • Søknadsfrist for neste skoleår var 28. mai.

NB! Denne teksten stod på trykk i siste nummer av Norsklæreren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *