Tid for ti

Tid for ti er eit nytt lesetiltak for 7. trinn. Tiltaket inneheld ein antologi med utdrag frå ti nynorske titlar skrivne for målgruppa.

Illustrert av Vibeke Røgler/Foreningen !les

Illustrert av Vibeke Røgler/Foreningen !les

Opplaget er på 15 000 og sendes til påmeldte skuler i januar 2017.

Ei eiga nettside www.tidforti.no er knyte til aksjonen. Her er tekstane, bonusspor og lydfiler tilgjengeleg. Det er aktivitetar og konkurransar i aksjonsperioda, og ei eiga side for klassane. Her kan elevar gje tilbakemeldingar på tekstane i antologien. Til Tid for ti følgjer og ei lærarrettleiing.