PM: Litteraturskap som landemerker

Norge er et lesende land. Med litteraturskap plassert på strategiske plasser rundt omkring i landet, vil Foreningen !les øke tilgjengeligheten av litteratur og vise frem norsk kunst og design.

Skrevet februar 1, 2017 i Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Gave: Linn Catrine Lunder (t.v) i Sparebankstiftelsen DNB er stolt bidragsyter til prosjektet Litteraturskap. Her overrekkes gaven til  Vibeke Røgler i Foreningen !les.

Gave: Linn Catrine Lunder (t.v) i Sparebankstiftelsen DNB er stolt bidragsyter til prosjektet Litteraturskap. Her overrekkes gaven til Vibeke Røgler i Foreningen !les.

Pressemelding fra Foreningen !les 1. februar 2017
Kontakt: Vibeke Røgler, tlf.: 977 31 830

Foreningen !les har mottatt en gave fra Sparebankstiftelsen DNB for å gjennomføre prosjektet over en treårsperiode. Målet er at alle fylker skal få et litterært landemerke i form av individuelle litteraturskap laget av lokale kunstnere og designere. Skapene skal være synlige og stå lett tilgjengelig i det offentlige rom. Konstituert daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, gleder seg over tildelingen i jubileumsåret til foreningen.

– Foreningen !les er 20 år i år, og det blir spennende å ta fatt på et prosjekt som dette. Med Litteraturskap kan befolkningen sette fra seg en bok de har lest og finne en ny å ta med seg hjem. Prosjektet skal øke tilgjengeligheten av litteratur og heve statusen til lystlesningen. Et mål er også å vise frem lesere fra alle samfunnslag, sier Røgler.

«Public bookcase» er et populært fenomen i andre land. Foreningen !les vil med Litteraturskap etablere en større satsing på dette her hjemme.

– Vi ønsker at fylker skal få sitt eget skap plassert i områder der folk ferdes. For eksempel i sentrum av byer eller tettsteder, ved offentlig bygg eller nært knutepunkter for kollektivtransport. Litteraturskapene skal inneholde et bredt utvalg av bøker for ulike målgrupper, og det er viktig at lokale bibliotek blir en sentral del av prosjektet. Skapene skal bli et tydelig symbol på litteratur og lesing, sier Røgler.

Det vil lyses ut fylkesvise konkurranser der lokale kunstnere og designere vil bli oppfordret til å sende inn sine forslag. En kompetent jury av ulike fagfolk vil stå for utvelgelsen av vinnerbidragene. Det skal utvikles en egen hjemmeside for prosjektet, litteraturskap.no.

– Litteraturskapene skal bli unike og vise en bredde i visuell uttrykksform. Prosjektet er i startgropa, og vi jobber med å få på plass informasjonskanaler og en arbeidsgruppe med representanter fra kunst-, design-, arkitektur- og landskapsarkitektmiljøer, sier Røgler.

Sparebankstiftelsen DNB legger til at de er en stolt bidragsyter til prosjektet.

– Litteraturskapene vil skape oppmerksomhet rundt lesing og i tillegg være et positivt bidrag til byttekulturen. Med Foreningen !les sitt brede nettverk innen skole og bibliotek, kan skapene legge til rette for gode leseopplevelser, sier Linn Catrine Lunder i Sparebankstiftelsen DNB.

Kontakt:
Vibeke Røgler
Konstituert daglig leder i Foreningen !les
Epost: vibeke@foreningenles.no
Tlf.: 977 31 830

Om Foreningen !les
Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble etablert i 1997, og blant Norges fremste formidler av litteratur til barn, ungdom og voksne. www.foreningenles.no

Om Sparebankstiftelsen DN
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. www.sparebankstiftelsen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *