Styret

Styret er Foreningen !les´ øverste organ mellom årsmøtene.

Leder:

 • Wegard Harsvik

Nestleder:

 • Ingvild Herzog, Norsk Forfattersentrum

Styremedlemmer:

 • Kjartan Vevle, Biblioteksentralen, AL
 • Sverre Henmo, Den norske Forleggerforening
 • Trine Stensen, Bokhandlerforeningen
 • Heidi Marie Kriznik, Den norske Forfatterforening
 • Taran Bjørnstad, Norske barne- og ungdomsbokforfattere
 • Ann Berit Hulthin, Norsk Bibliotekforening
 • Kristin Ørjasæter, Norsk barnebokinstitutt
 • Kristine Isaksen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Bjarten Bakken, Foreningen !les

Vara:

 • Marit Vestlie, Nasjonalbiblioteket
 • Hilde Sveinsson, Norsk Oversetterforening
 • Kari Møller, De Norske Bokklubbene