Handlingsplaner

Handlingsplan 2015

Handlingsplan 2015 følger hovedtrekkene skissert i den 3-årige strategiplanen. Forslaget til handlingsplanen er laget med utgangspunkt i midler fra Utdanningsdirektoratet og Kulturrådet, og er i samsvar med forslag til budsjett 2015. Det er lagt inn forslag til prioriteringer for hvilke tiltak som skal gjennomføres dersom det i løpet av året kommer friske midler inn. Ungdomsskolen […]

Les mer

Handlingsplan 2013

Vedtatt på styremøtet 26.11.12. Handlingsplan 2013 følger hovedtrekkene skissert i den 3-årige strategiplanen. Alle tiltakene foreslått i handlingsplanen er sikret finansiering, gjennom prosjektstøtte og/eller grunnfinansiering. Samtlige er også en videreføring av prosjekter som ble startet i 2012 eller tidligere. Dette gir stabilitet og rom for å videreutvikle prosjektene. Hat trick og Formidlingskurs for bibliotekarer er […]

Les mer