Bli med på oppfølgingskurs i formidling

I 2012 og 2013 gjennomfører Foreningen !les i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og fylkesbibliotekene formidlingskurs rundt omkring i Norge. Kursdeltakere har nå sjansen til å bli med på oppfølgingskurs i Oslo i november.

Formidlere: Under oppfølgingskurset i Oslo i november får deltakerne sjansen til å lære mer om litteraturformidling fra Trygve Ramnefjell og Marit Hallen.

Formidlingskursene retter seg mot ansatte ved fylkes-, folke- og skolebibliotek, og innholder to seanser: Et foredrag om Foreningen !les sin tilnærming til litteratur og formidling, formidling på nye arenaer, primært arbeidsplasser gjennom Den kulturelle nistepakka og fotballarenaen gjennom Foreningen !les sitt prosjekt «Hat trick – litteratur, formidling og fotball», og lokale erfaringer med litteraturformidling utenfor biblioteket. Andre halvdel er et formidlingsverksted med forteller og bibliotekar ved Deichmanske bibliotek, Torshov, Marit Hallén.

I 2012 ble det arrangert formidlingskurs i Finnmark, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag, Vestfold, Telemark, Rogaland og Sogn og Fjordane. Så langt i år har kurs blitt gjennomført i Drammen, Akershus og Bergen. Fremover står Hedmark, Møre og Romsdal, Østfold og Troms for tur.

- Formidlingskursene har vært en suksess og gitt bibliotekarer i nesten alle fylker teoretisk og praktisk kompetanse i litteraturformidling. Deltakerne har fått muligheten til å utvikle sine ferdigheter, dele erfaringer med kolleger i fylket og en inngang til å formidle på andre arenaer enn utelukkende bibliotekene, sier prosjektleder i Foreningen !les, Ole Ivar Burås Storø.

- Samtidig har kursene gitt oss i Foreningen !les sjansen til å bli kjent med alle de dyktige og engasjerte formidlerne rundt omkring i Norge som daglig står på for å formidle litteratur til ulike målgrupper, legger han til.

Etter at samtlige kurs er gjennomført, vil det legges til rette for et oppfølgingskurs i Oslo fredag 15. november. Kurset har begrenset antall plasser og er forbeholdt deltakere fra formidlingskursene i de ulike fylkene.

- Oppfølgingskurset i Oslo 15. november blir i Nasjonalbibliotekets lokaler og er todelt. Den ene delen blir en videreføring av Marit Halléns kurs som hun har holdt i fylkene, mens den andre delen blir et høytlesingskurs med Trygve Ramnefjell fra Bokbussen i Oppland, sier Burås Storø.

- De som ønsker å delta oppfordres til å ta kontakt med oss i Foreningen !les for å få tilsendt søknadsskjema. Kravene er at man har deltatt på fylkeskursene og at man har vært ute i felten, for eksempel på arbeidsplasser eller fotballbaner. I hvert fall at man har planlagt slike besøk. Søkerne kan velge mellom formidlingskurset til Hallén eller høytlesingskurset til Ramnefjell. På bakgrunn av søknadene blir ti personer valgt ut til hvert kurs, sier han.

Skjemaet kan mottas allerede nå, men søknadsfristen er ikke før fredag 11. oktober. Hva kommer det av?

- De som har deltatt på kurs kan henvende seg til oss nå og be om å få tilsendt søknadsskjema. Det siste kurset arrangeres i begynnelsen av oktober, og for at samtlige kursdeltakere skal få muligheten til å søke er fristen satt til 11. oktober, sier Burås Storø.

Ønsker du å delta? Ta kontakt med Ole Ivar Burås Storø på e-post ole@foreningenles.no eller på telefon 22 400 600.

Om Marit Hallén
Marit holder formidlingskurs i ulike fylker sammen med Foreningen !les. Hun jobber til daglig som forteller og ungdomsbibliotekar på Deichmanske bibliotek, Torshov filial. Hun har vært med å drive Fortellerscenen i Oslo og ble i 2010 tildelt prisen «Ei ålreit dame» av Jo Nesbø og Harry Hole-stiftelsen.

Om Trygve Ramnefjell
Trygve jobber som litteraturformidler på Bokbussen i Oppland. I tillegg er han folkesanger, skuespiller og medlem i gruppa Grove Horn, hvor han spiller fløyter og munnspill. Han ble nummer to under NM i litteraturformidling 2012 i Arendal i regi av Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.