!les20: Kåre om å formidle

– Mon tro om ikke Foreningen !les har bidratt gjennom de tjue årene til å inspirere mange og skape et indre behov for å lese. Jeg tror det! Jeg vet det! Disse fine ordene kommer fra Kåre Kverndokken, forsker ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Skrevet mai 8, 2017 i Foreningen !les 20 år: 1997 - 2017, Nyheter Legg inn kommentar

Foreningen !les er 20 år i år. Hver uke vil vi i jubileumsåret publiserer tekster fra ulike personer som har bidratt i vårt arbeid med å skape leselyst blant barn, ungdom og voksne.


Ukas tekst er fra Kåre Kverndokken. Kåre er Dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han forsker blant annet på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlighet. I 2013  arrangerte han en konferanse om gutter og lesing, hvor Foreningen !les var på programmet. Han har også bidratt i panelsamtale om gutter og lesing under Barnebokfestival i Oslo.

Det er ikke ord som leselyst og leseglede som lyser mot en i skolens læreplaner – det er snarere snakk om leseferdigheter, lesestrategier og leseforståelse. Nettopp derfor er det godt med den motkraften som ligger i programmet for Foreningen !les – dvs. å arbeide for å skape leselyst. Hurra for dere – og gratulerer med jubileet!

Selv er jeg som formidler av litteratur opptatt av nettopp ordet formidle – et ord som har flere synonymer knyttet til seg.

  • Et av flere mer perifere synonymer er å hamre noe inn i hodet på noen. Den formidleren som vil banke innhold og budskap inn i mer eller mindre villige lesere, kommer gjerne til kort. Det er en formidlingsstrategi som gjerne følges av påtvungen lesing, og som møter motvillige lesere.
  • Et annet synonym til formidle er å overføre. Mang en formidler har i begeistringens rus prøvd å overføre sin egen leseopplevelse og eksemplariske tolkning til andre. En slik formidlingsstrategi kan ha en troverdighet ved seg gjennom det engasjementet som formidleren viser gjennom egen lesing, men en formidler som vil at mottakere passivt skal overta ens egen opplevelse, er heller ingen vellykket formidlingsstrateg.
  • Et tredje synonym til formidle er å utgjøre et mellomledd, være et bindeledd for noe. Da er formidleren mer et filter for en bok og en opplevelse, en portåpner så å si. Det er en formidler som viser seg ærlig fram som en berørt leser – han er åpent lyttende til stede i boka, hører på forfatterens røst og leser mer for sin egen skyld enn å være en leser på pedagogisk jakt etter å finne noe verdifullt for andre.

Foreningen !les har som formål å inspirere til lesing, gi tilgang til litteratur og legge til rette for at lesere selv kan ytre seg om egen lesing. Jeg erstatter gjerne ordet formidle med inspirere; det klinger bedre. Mon tro om ikke Foreningen !les har bidratt gjennom de tjue årene til å inspirere mange og skape et indre behov for å lese. Jeg tror det! Jeg vet det!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *