Forskning

Her samler vi relevant forskning om lesing og formidling.

Førstehjelpslesing

Forskning.no viser til en studie som hevder at det å lese sammen med barna er med på å utvikle barnas hjerne. Nok en god grunn, altså, for høytlesing.

Les mer

Lesing er bra for helsa

Det er mange gode grunner til å lese. Du reduserer stress og holder hjernen aktiv. En studie viser nå at eldre som leser jevnlig har mindre sjanse for å utvikle alzheimer enn de som ikke gjør det.

Les mer

Når voksne bestemmer lesestoff

«Frit valg på alle hylder? Når voksne bestemmer, hvad børn skal læse» er tittelen på en interessant artikkel skrevet av Nina Christensen, leder for Senter for Barnelitteratur ved Århus. Universitet.

Les mer

Klasseforskjeller i lesing

En britisk studie antyder at gutter fra fattige hjem i England og Skottland ligger minst to og et halvt år bak gutter fra rike hjem i lesing.

Les mer