Presse

Pressemeldinger fra Foreningen !les.

PM: Litteraturskap som landemerker

Norge er et lesende land. Med litteraturskap plassert på strategiske plasser rundt omkring i landet, vil Foreningen !les øke tilgjengeligheten av litteratur og vise frem norsk kunst og design.

Les mer