Tid for ti: Aksjon for 7. trinn

Tid for ti er eit lesetiltak for elevar på 7. trinn. Hovedinnhaldet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti nynorske titlar.

Opplaget er på 15 000 og sendes til påmeldte skuler i januar 2018. Ei eiga nettside, www.tidforti.no, er knytta til aksjonen. Her er tekstane, bonusspor og lydfilar tilgjengeleg. Det er aktivitetar og konkurransar under aksjonsperioden, og elevar skal få moglegheit til å gje tilbakemeldingar på tekstane som er med i antologien. Til Tid for ti følgjer i tillegg ei lærarveiledning.

Påmeldingsskjema

Tid for ti er ein leseaksjon for elevar på 7. trinn. Hovudinnhaldet er ein antologi med utdrag frå ti nynorske bøker. Bruk påmeldingsskjemaet under og hugs at du bestiller klassesett, ikkje antal antologiar.

Påmeldingsfrist for å få gratis materiell til skulen i januar 2018, er 6. november.

Les mer