Tid for ti: Aksjon for 7. trinn

Tid for ti er eit lesetiltak for elevar på 7. trinn. Hovedinnhaldet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti nynorske titlar.

Opplaget er på 15 000 og sendes til påmeldte skuler i januar 2018. Ei eiga nettside, www.tidforti.no, er knytta til aksjonen. Her er tekstane, bonusspor og lydfilar tilgjengeleg. Det er aktivitetar og konkurransar under aksjonsperioden, og elevar skal få moglegheit til å gje tilbakemeldingar på tekstane som er med i antologien. Til Tid for ti følgjer i tillegg ei lærarveiledning.