Aksjon skolebibliotek i nye runder med de politiske partiene

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har fått mange nye medlemmer og Aksjon skolebibliotek har bedt om møter med de ulike partiene. Først ut var Senterpartiets representant Marit Knutsdatter Strand.

Skrevet november 23, 2017 i Bibliotek/lærer, Nyheter Legg inn kommentar

Aksjon skolebibliotek i møte på Stortinget med Senterpartiet. (FV) Generalsekretær i Norsk Bibliotekforening Ann Berit Hulthin, nestleder i Norske barne- og ungdomsbokforfattere Mari Moen Holsve, Stortingsrepresentant Marit Kuntsdatter Strand og nestleder i Foreningen !les Vibeke Røgler.

I går ble budsjettforliket presentert og det er gledelig at regjeringen og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har kommet frem til følgende verbalpunkt:

Stortinget ber regjeringen vurdere en ordning med kompetansetilskudd for å stimulere til ansettelse av flere skolebibliotekarer, etter modell fra Sverige.

Vi, og flere med oss, har det siste året snakket om satsningen i Sverige, og det føles svært tilfredsstillende at vi nå ser resultater av arbeidet. Satsningen det henvises til er at man i Sverige bevilget 15 mill svenske kroner til ansettelse av skolebibliotekarer i 2016 og deretter 30 mill årlig de kommende årene. Les mer her

I møtet med SP snakket vi også om verbalpunktet og oppfølgingen av den. Strand mente det viktigste å jobbe for nå er å få god statistikk slik at man har konkrete tall å ta utgangspunkt i. Vi informerte henne om at manglende statistikk er et stort problem, men at Nasjonalbiblioteket som står ansvarlige for all bibliotekstatistikk er i ferd med å revidere bibliotekstatistikkene og at skolebibliotekstatistikken står for tur våren 2018.

Aksjon skolebibliotek jobbet for at skolebibliotekspørsmål skulle komme med i Utdanningsdirektoratets Spørsmål til skolenorge denne høsten. Dessverre fikk vi beskjed om at det ikke var plass. Skolebibliotek har vært inne i spørsmålene skoleledelsen må besvare to ganger tidligere, i 2010 og 2014. Vi påpekte at dette var en gylden anledning til å få kunnskap om situasjonen sett i sammenheng med tidligere undersøkelser.

Marit Knutsdatter Strand tok seg god tid til oss og var svært lydhør. På vei ut fra Stortinget møtte vi Arbeiderpartiets Hege Liadal Haukeland vi tidligere har hatt møte med. Vi benyttet anledningen til å slå av en prat med henne også. Konkret i forhold til verbalpunktet sa hun at det ikke foreligger penger nå, men at man må jobbe overfor revidert budsjett som regjeringen begynner arbeidet med i februar. Aksjon skolebibliotek er på saken!

Aksjon skolebibliotek har i tillegg møtt representanter fra Høyre, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Neste uke er det Arbeiderpartiet som får besøk av aksjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *